ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Ανάμεσα στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχει η τεχνική εταιρεία Apotiposis, όπως τοπογραφικό διάγραμμα, τοπογραφικές μελέτες, ειδικές αποτυπώσεις και μελέτες οδοποιίας, είναι και η πλήρης υποστήριξη εργοταξίων. Η εταιρεία εκτός από τα μόνιμα στελέχη της -Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί κ.ά.- συνεργάζεται και με εργοδηγούς, μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστικό κλάδο. Η έμπειρη αυτή ομάδα επαγγελματιών μπορεί να διαχειριστεί οικοδομοτεχνικά έργα κάθε κλίμακας και πάσης φύσεως, είτε του ιδιωτικού είτε του Δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίες του τεχνικού γραφείου Apotiposis που αφορούν στην υποστήριξη εργοταξίων είναι οι ακόλουθες:

• Αποτυπώσεις αρχικής κατάστασης (τοπογραφικό διάγραμμα)
• Χαράξεις (οριοθέτηση οικοπέδου, τοποθέτηση κτιρίου, χαράξεις ακριβείας)
• Εμβαδομετρήσεις - Ογκομετρήσεις
• Μηκοτομές - Διατομές

Σκοπός των ως άνωθι υπηρεσιών είναι η παροχή όλων των απαραίτητων -επί του έργου- πληροφοριών προς στους υπεύθυνους διαχείρισης, αλλά και η έμπρακτη διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις προόδου, από την χάραξη και οριοθέτηση του οικοπέδου και της οικοδομής, μέχρι την επίβλεψη, την ανακαίνιση, την αποκατάσταση ή ακόμα και την κατασκευή οποιουδήποτε έργου. Η εταιρεία Apotiposis τηρεί απαρέγκλιτα τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και πραγματοποιεί όλες τις αναληφθείσες εργασίες της εντός των αμοιβαία προσυμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων.

CAPTCHA Turing Test