ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Το τεχνικό γραφείο Apotiposis συνεργάζεται με πληθώρα έμπειρων στελεχών, όπως Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Η εταιρεία έχει πλήρη γνώση επί του γενικού οικοδομικού κανονισμού και αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών. Η διαδικασία έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας πραγματοποιείται είτε σε νέα οικοδομή -με λεπτομερή έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος- είτε σε ήδη ιστάμενη και απαιτεί την υποβολή πολυάριθμων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Η εταιρεία Apotiposis ετοιμάζει γρήγορα και υπεύθυνα όλη τη σειρά των αρχιτεκτονικών, στατικών και μηχανολογικών σχεδίων, που απαιτούνται, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διεκπεραίωσης της έκδοσης. Επίσης, το αρμόδιο τμήμα του γραφείου παρακολουθεί διαρκώς τις οποιεσδήποτε αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, έτσι ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες και να υποβάλλονται τα, κατά περίπτωση, απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικής άδειας για τις ακόλουθες πράξεις:

• Ανέγερση μονοκατοικίας - πολυκατοικίας
• Προσθήκη καθ' ύψος
• Προσθήκη κατ' επέκταση
• Αλλαγή χρήσης
• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
• Εργασίες μικρής κλίμακας
• Νομιμοποιήσεις - Τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων
• Κατεδάφιση

Η έμπειρη ομάδα διαχείρισης οικοδομοτεχνικών έργων της Apotiposis συμπληρώνεται από εργοδηγούς, μηχανικούς, αλλά και ειδικούς του τομέα κατασκευών, έτσι ώστε να προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες επίβλεψης, κατασκευής ή ανακαίνισης κάθε είδους οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

CAPTCHA Turing Test