ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το τεχνικό γραφείο Apotiposis διαθέτει πολυετή πείρα και υψηλή εξειδίκευση στις ειδικές αποτυπώσεις. Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί της είναι άριστα κατηρτισμένοι και διαθέτουν εμπειρία στον δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό. Έτσι, με τη χρήση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού της εταιρείας, μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

• Αρχιτεκτονική αποτύπωση κτιρίου (κατόψεις, όψεις, τομές) - Με ειδικές φωτομετρικές μεθόδους μετρώνται και σχεδιάζονται όψεις κάθε είδους, σε δισδιάστατο ή τρισδιάστατο μοντέλο, με στόχο την καλύτερη επεξεργασία της μελέτης.
• Βιομηχανική γεωδαισία (κατασκευές σε εργοστάσια, κατασκευές πλοίων, μετακινήσεις από σεισμό) - Σκοπός της είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια τις συντεταγμένες των σημείων οποιουδήποτε αντικειμένου, ώστε με την κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων -που γίνονται με RTS μεγάλης ακρίβειας- να προκύψουν οι διαστάσεις, η μορφή και το σχήμα του.
• Αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων - Με τη χρήση δικτύων ελέγχου πραγματοποιείται λεπτομερής προσέγγιση όλων των όψεων ενός μνημείου ή χώρου και προσδιορίζονται τα φωτοσταθερά, που απαιτούνται για τις φωτογραμμετρικές αποδόσεις. Η επιθυμητή λεπτομερής αποτύπωση γεωμετρικών στοιχείων και μορφών επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού της Τοπογραφίας με την Αρχιτεκτονική Φωτογραμμετρία.
• Σχέδια as built - Οι αποτυπώσεις as built διαφόρων κατασκευών αποτελούν ένα ακόμα πεδίο εξειδίκευσης της Apotiposis, που χρησιμοποιεί τόσο συμβατικά επίγεια τοπογραφικά όργανα, όσο και τη μέθοδο 3D laser scanning, για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

CAPTCHA Turing Test