ΙΣΤΟΡΙΑ

Η τεχνική εταιρεία Apotiposis ιδρύθηκε το 1999 από τον Νικόλαο Κουβά, που είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Η εταιρεία εκπονεί τοπογραφικές μελέτες, πραγματοποιεί ειδικές αποτυπώσεις κτιρίων, συντάσσει τοπογραφικό διάγραμμα κάθε κλίμακας και παρέχει πλήρη υποστήριξη εργοταξίων. Το ανθρώπινο δυναμικό της διαθέτει άριστη τεχνογνωσία και προέρχεται από ευρύ φάσμα συγγενών επιστημονικών κλάδων -όπως Τοπογράφοι, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί κ.ά.. Η Apotiposis θέτει διαρκώς νέους στόχους ανάπτυξης και επέκτασης, τόσο μέσω της απόκτησης νέου εξοπλισμού, όσο και αναλαμβάνοντας έργα μεγάλου βεληνεκούς.

• 2001: Αγορά RTS, γωνιακής ακρίβειας 3'' και μήκους 2mm+2ppm.
• 2002: Απόκτηση μελετητικών πτυχίων Α' τάξεως κατηγορίας 10 και 16, με παράλληλη δραστηριοποίηση στον Δημόσιο Τομέα και ως Ανάδοχος.
• 2003: Αγορά 3 δεκτών GPS διπλής συχνότητας.
• 2003-2004: Συμμετοχή στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, στα πλαίσια της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως την αποτύπωση γραμμών της Αττικό Μετρό, της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Πατρών, του αεροδρομίου στον Άραξο κ.ά. Ανάληψη έργων αποτύπωσης κτιρίων και υποστήριξης εργοταξίων για ξενοδοχεία, όπως Μεγάλη Βρετάνια, Αστέρας Βουλιαγμένης και Μον Παρνές.
• 2007: Αγορά RTS γωνιακής ακρίβειας 2'' και δυνατότητας μέτρησης απόστασης, χωρίς πρίσμα μέχρι 500 μέτρων.
• 2010: Αγορά RTS μεγαλύτερης ακριβείας για ειδικές αποτυπώσεις κτιρίων, ειδικών κατασκευών και για χρήση βιομηχανικής γεωδαισίας, με γωνιακή ακρίβεια 1'' και ακρίβεια μηκών 1mm+1ppm.

CAPTCHA Turing Test