ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η τεχνική εταιρεία Apotiposis δραστηριοποιείται από το 1999 στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών. Οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν το πρώτο και ίσως σημαντικότερο στάδιο για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ενός έργου υποδομής. Οι έμπειροι Τοπογράφοι Μηχανικοί της Apotiposis διαθέτουν την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να πραγματοποιήσουν τοπογραφικές μελέτες, ανεξαρτήτου κλίμακας, για τον ιδιωτικό ή τον Δημόσιο τομέα, τηρώντας πάντα τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

Η εταιρεία, που αναβαθμίζει διαρκώς τον εξοπλισμό της, διαθέτει όργανα τελευταίας τεχνολογίας, που συλλέγουν και επεξεργάζονται τις μετρήσεις με μεγάλη ακρίβεια, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε έργου. Ο επιβλέπων Τοπογράφος Μηχανικός, σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων κλάδων, όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους κ.λπ., δύναται να πραγματοποιήσει τα ακόλουθα:

• Καθορισμός αιγιαλού παραλίας
• Πολεοδόμηση - Διανομή μεγάλων εκτάσεων
• Μελέτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
• Τοπογραφικά υπόβαθρα για μελέτες Οδοποιίας
• Αρχιτεκτονικές μελέτες
• Υδραυλικές μελέτες
• Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού
• Φωτοερμηνείες
• Τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
• Εντοπισμός οικοπέδων - Ιδιοκτησιών

Στόχος της εταιρείας Apotiposis είναι η ανάπτυξη και επέκταση του τμήματος τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών, ώστε να αποκτηθεί πιστοποίηση κατά ISO, συντελώντας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη συνεργασιών με το εξωτερικό.

CAPTCHA Turing Test