ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί της Apotiposis, όπως και τα άλλα στελέχη της που προέρχονται από διάφορους συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία και εκτενή εμπειρία στον τομέα τον τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών. Η εταιρία εξειδικεύεται μεταξύ άλλων και στις μελέτες οδοποιίας και σιδηροδρομικής, έχοντας κατά καιρούς αναλάβει έργα μεγάλης κλίμακας -όπως τη γραμμή Κορίνθου - Πατρών, τις γραμμές της Αττικό Μετρό κ.ά. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού της Apotiposis με όργανα μεγάλης ακριβείας επιβεβαιώνουν τόσο τη δέσμευσή της για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, όσο και τον βασικό της στόχο, που δεν είναι άλλος από τη διαρκή της προσπάθεια να αναπτύσσει και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και μελλοντικά στο εξωτερικό.

Η εταιρεία Apotiposis έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει μελέτες οδοποιίας και σιδηροδρομικής, σε επίπεδο προμελέτης, αλλά και τελικής φάσης και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στον σχετικό τομέα:

• Οριζοντιογραφία, μηκοτομές και διατομές
• Διαγράμματα μηκών ορατότητας
• Σχεδιασμός ισόπεδων κόμβων
• Σήμανση - Ασφάλιση
• Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης
• Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης
• Οργάνωση, διεξαγωγή και επεξεργασία κυκλοφοριακών μετρήσεων και ερευνών

Η Apotiposis δεσμεύεται, όπως πάντα, στην αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών, αλλά και στην ολοκλήρωση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που έχουν αμοιβαία συμφωνηθεί.

CAPTCHA Turing Test