Βιντεοσκόπηση οδικού δικτύου με γεωαναφορά

Ολοκληρώθηκε η βιντεοσκόπηση με γεωαναφορά του εθνικού και επαρχιακού δικτύου του Νομού Καβάλας και της Νήσου Θάσου. Το έργο ανατέθηκε από το γραφείο μελετών «Δημήτριος Λαγκαδιανός» και αφορά τη Μελέτης Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Ελλάδας σε επίπεδο Νομού με φορέα ανάθεσης την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν αφορούσαν την καταγραφή με κινούμενο GPS της εξωτερικής οριογραμμής σε κάθε οδικό τμήμα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας ώστε να προκύψει η εξαγωγή του άξονα των οδικών τμημάτων σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 και να προσδιοριστεί η γεωμετρία του (ευθυγραμμίες και καμπύλες, οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης, καθώς και των κατά μήκος κλίσεων του άξονα).

Παράλληλα έγινε και βιντεοσκόπηση με γεωαναφορά χωριστά σε κάθε κατεύθυνση του κάθε οδικού τμήματος ώστε να προσδιοριστούν οι χαρακτηριστικές θέσεις (στηθαία, πρανή, πινακίδες, κλπ.) και η καταγραφή των φθορών του οδοστρώματος ώστε να γίνει ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων.

Για την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας κατασκευάστηκαν από την εταιρεία μας ειδικές μεταλλικές βάσεις οι οποίες τοποθετήθηκαν στην οροφή αυτοκινήτου. Πάνω στις βάσεις αυτές τοποθετήθηκαν δύο κάμερες υψηλής ανάλυσης (2048Χ1536) της εταιρείας Arecont Vision με δυνατότητα λήψης video έως 30fps καθώς και ένας δέκτης GPS διπλής συχνότητας της εταιρείας Leica με δυνατότητα RealTime μέσω GSM Modem.

Βιντεοσκόπηση οδικού δικτύου με γεωαναφορά
CAPTCHA Turing Test